Đồng hồ dầu

More Views

Đồng hồ dầu

300.000₫

Details

Đồng hồ hiển thị áp suất của bơm dầu thủy lực.Chịu áp lực 300mpa/