Máy làm sạch góc tự động CNC, hiệu Fanzer

More Views

Máy làm sạch góc tự động CNC, hiệu Fanzer

Giá so sánh: 113.568.000₫

Giá: 85.176.000₫

Máy làm sạch góc cửa nhựa, điều khiển CNC, làm sạch kiểu 3 dao, chính xác, dễ điều khiển.#lamsachgoccnc

Details

Máy làm sạch góc cửa nhựa, điều khiển CNC, làm sạch kiểu 3 dao, chính xác, dễ điều khiển.#lamsachgoccnc