Sử dụng website mới

Kể từ ngày 15/11/2013 cty chúng tôi chính thức đửa thêm tên miền:maysanxuatcuanhom.com vào hoạt động.

Kể từ ngày 15/11/2013 cty chúng tôi chính thức đửa thêm tên miền:www.maysanxuatcuanhom.com và www.fanzer.vn vào hoạt động.Tất cả giá bán và hình trên web này đều là giá bán và ảnh thật, quý khách có thể đăt hàng trực tiếp từ website này.

Trang web cũ (www.tannhatminh.net) vẫn hoạt động bình thường

Viết bình luận