• Máy cắt nhôm 1 đầu lớn, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer, model 2019

   Máy cắt nhôm 1 đầu lớn, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer, model 2019

   90.000.000₫
  • Máy cắt nhôm 09-2 đầu, lưỡi 450mm, chuyển góc tự động, ray 40mm, cắt đa góc, model 2019

   Máy cắt nhôm 09-2 đầu, lưỡi 450mm, chuyển góc tự động, ray 40mm, cắt đa góc, model 2019

   90.000.000₫
  • Máy phay đố tự động, bàn kẹp lớn, loại 1 dao, piston đúc, model 2019

   Máy phay đố tự động, bàn kẹp lớn, loại 1 dao, piston đúc, model 2019

   24.000.000₫