• Mắt cảm biến Taihua

   Mắt cảm biến Taihua

   80.000₫
  • Mũi khoan Đức cao cấp 5mm - 8mm

   Mũi khoan Đức cao cấp 5mm - 8mm

   450.000₫
  • Lưỡi cắt nhựa 400mm cốt 30

   Lưỡi cắt nhựa 400mm cốt 30

   2.000.000₫
  • Lưỡi cắt nhôm 500mmx30mm, lưỡi Đức

   Lưỡi cắt nhôm 500mmx30mm, lưỡi Đức

   5.500.000₫