• Máy cắt nẹp kính, hiệu Fanzer

   Máy cắt nẹp kính, hiệu Fanzer

   22.000.000₫
  • Máy ép góc thụt thò (2 ben), hiệu Fanzer chỉnh dao cơ khí

   Máy ép góc thụt thò (2 ben), hiệu Fanzer chỉnh dao cơ khí

   45.000.000₫
  • Máy đột dập ben hơi, dập của nhôm XF

   Máy đột dập ben hơi, dập của nhôm XF

   19.000.000₫
  • Khuyến mại
  • Máy cắt V dương( đầu đố)

   Máy cắt V dương( đầu đố)

   54.000.000₫ 22.000.000₫
  • Khuyến mại
  • Máy làm sạch vết hàn V

   Máy làm sạch vết hàn V

   40.000.000₫ 22.000.000₫
  • Bộ mũi khoan lỗ khóa loại dài

   Bộ mũi khoan lỗ khóa loại dài

   500.000₫
  • Mũi khoan lỗ khóa gắn ngang

   Mũi khoan lỗ khóa gắn ngang

   450.000₫
  • Mũi khoan rãnh thoát nước

   Mũi khoan rãnh thoát nước

   150.000₫
  • Mũi khoan lỗ khóa cho máy 1 động cơ

   Mũi khoan lỗ khóa cho máy 1 động cơ

   150.000₫
  • Đồng hồ hiện thị số máy hàn

   Đồng hồ hiện thị số máy hàn

   800.000₫
  • Máy ép góc 1 đầu cửa nhôm

   Máy ép góc 1 đầu cửa nhôm

   69.012.350₫
  • Máy cắt nẹp cửa trượt

   Máy cắt nẹp cửa trượt

   12.000.000₫
  • Máy làm sạch vết hàn CNC

   Máy làm sạch vết hàn CNC

   146.000.000₫
  • Máy làm sạch vết hàn nhựa - PLC

   Máy làm sạch vết hàn nhựa - PLC

   25.198.250₫
  • Máy làm sạch vết hàn cầm tay

   Máy làm sạch vết hàn cầm tay

   2.571.250₫
  • Máy cắt nẹp kính cửa nhựa

   Máy cắt nẹp kính cửa nhựa

   21.000.000₫
  • Máy cắt V ÂM

   Máy cắt V ÂM

   17.500.000₫